บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด

3, 34/4 หมู่ 2 ซอยเปี่ยมน้ำใจ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. (034) 393-333 แฟกซ์ (034) 393-469
อีเมล: shs@wjp.co.th

img_20161102125737