Tangmo Secret

เบื้องหลังความสำเร็จ :
ใส่ใจ…ทุนมนุษย์

เพราะอะไร? 10 ปีที่ผ่านมา คนงานในโรงงานของ แตงโม กว่า 1,000 คน มีคนลาออกไม่ถึง 10 คน

Tangmo Story

แบรนด์สายพันธ์ไทยแท้ 100% 

“แตงโม” คือแบรนด์เสื้อผ้าสายพันธุ์ไทยแท้ ซึ่งดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 20 ปี จวบจนถึงปัจจุบัน “แตงโม” คือแบรนด์ของเสื้อยืดที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย

New in

[recent_products per_page=”6″ columns=”3″ orderby=”date” order=””]

เรื่องราวดี ๆ ... จากแตงโม